nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Op naar het Kerstfeest, Jezus is geboren.

Von: R.Wereldsman (r.wereldsman@planet.nl) [Profil]
Datum: 23.12.2006 08:49
Message-ID: <458cdf40$0$9457$ba620dc5@text.nova.planet.nl>
Newsgroup: nl.religie nl.politiek nl.actueel.terrorismebe.politics
Godsdienst geeft normen en waarden en biedt de
spirituele geest alle ruimte de innerlijkheid te
ontwikkelen en te veredelen.
God, het voorbeeld, de allermachtige, de barmhartige,
de liefdevolle, de eerlijke, de oprechte.

Maar zoals altijd snijdt het mes aan 2 kanten.
Je kunt godsdienst ook misbruiken voor het ontwikkelen
van het grootste beest in jezelf.

Het Christendom heeft  het mes ook heel nadrukkelijk aan
2 kanten laten snijden.
Uit naam van het Christendom werden reeds miljarden mensen
beroofd, gemarteld en vermoord maar ook werden miljarden
mensen innerlijk veredeld tot menselijke parels

Maar op dit moment is ondanks alle spirituele
verrijking verkregen door het Christelijke geloof
er een belangrijk aspect dat domineert.

Het is het aspect van leugen en bedrog dat nu
verankerde werkelijkheid verworden is en zwaar gebetonneerd
is in de geesten van de mensen
Het is zo verankerd dat ook de "echte waarheid" de heilige christelijke
beleving rond het Kerstfeest niet meer kan aantasten.

De westerse beschaving voortgekomen uit het Christendom
moordt en rooft op vele plaatsen in onze wereld.
De christenen protesteren met de mond en niet met de daad.
Zij kiezen al eeuwenlang regeringen die roven en moorden,
liegen en bedriegen voor het gemak, de centjes en de welvaart.
Maar miljoenen Christenen zullen in Kerstnacht
de geboorte van Jezus Christus, de zoon van God
die mens werd in alle vroomheid herdenken.
God is mens geworden en leeft nu als mens tussen ons
om ons de weg van God voor te leven.
Halleluja Amen. Betlehem is heilig. Jezus werd geboren.
Maar Jezus is verworden tot God van schijnheilige bedriegers, moordenaars
en uibuiters

Is het christelijke geloof dan een geloof van leugen bedrog?
Of is het een geloof dat zin geeft aan het leven
en hoogmenselijke normen en waarden voorschrijft?

Laat het Christendom de spiritualiteit van ons leven activeren
tot de creatie van normen en waarden die liefde en solidariteit
voortbrengt. En in het andere geval mag het op de schroothoop
en klaar voor de brandstapel.

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten