nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Politieke ruzie in Nederland tussen rechts en links is racistische ruzie

Von: R.Wereldsman (r.wereldsman@planet.nl) [Profil]
Datum: 17.12.2006 09:37
Message-ID: <458500b3$0$2021$ba620dc5@text.nova.planet.nl>
Newsgroup: nl.politiek nl.actueel.terrorismebe.politics
Enkel dagen geleden schreef ik het volgende:

"Maar Nederland is ook in grote verwarring.
30% van de Nederlanders zijn racisten en willen
een regering die allochtonen ondergeschikt maken
aan de blanke Nederlanders of deze allochtonen
direct Nederland uitzetten.
Daarvoor is een rechtse regering nodig denkt men!".

Maar rechtse politici zijn in eerste instantie personen
die graag de rijken, rijker willen maken en de armen
armer. Deze mentaliteit van rechtse politici is ook
de oorzaak dat zij de economisch zwakkeren zonder
gewetenswroeging opofferen zonder met het uiterlijk
rekening te houden.
Een groot deel van de 30% racisten in Nederland is
tijdens de rechtse regering van Balkenende behoorlijk
gepakt in hun portemonnee.

Een rechtse regering is niet perse racistisch.
Rechtse politici hebben wel specifiek gedrag dat
ook bij racisten zo kenmerkend is: materiele hebzucht.
Het verschil is dat racistische rechtse politici niet alleen
materieel hebzuchtig zijn maar ook racistisch gestoord.
Deze gestoordheid uit zich door de continue drang
om niet-blanken te stigmatiseren en te criminaliseren
indien zij in een samenleving een normale positie innemen
net zoals blanke personen"( einde aanhaling)

Iedereen weet wat er speelt. Maar geen journalist, geen
commentator, geen politicus die openlijk zegt dat de hele
kwestie gaat over de frustratie van de racisten in Nederland die
de buitenlanders psychisch niet kunnen verdragen,
niet kunnen hebben als buur, niet kunnen hebben als gelijkwaardige
en niet kunnen verwerken dat "de zwarten"ook in een
mooie auto rijden , ook in goed huis wonen  en ook
goede baan hebben.

Dat beeld strookt niet met hun racistisch bewustzijn:
niet-blanken horen een ondergeschikte positie te hebben.

Allerlei stokpaardjes worden gebruikt: de termen
asielzoekers, gelukzoekers moeten verdoezelen dat het om pure
racisme gaat. Wat de racisten willen is dat Nederland weer
blank moet worden.

Het gevecht van Rita Verdonk is geen issue van rechts politiek.
Men heeft racisme, politiek  verscholen achter rechts politiek,
Racisme wordt zoals al eeuwen gebruikelijk weer weggestopt
en daarmee collectief ontkend.

Het bestaan van minimaal 30 % racisten in Nederlandis is
een situatie die, bij verkiezingen met zoveel partijen van doorslaggevende
aard is. De linkse partijen weten dat; maar ook rechts weet dat.
De bevolking in Nederland weet dat, de allochtonen in Nederland
weten dat.

Schuiven deze 30% racisten naar de partij van Wilder dan hebben
de Wilderianen 50 zetels in het parlement.
Maar racisten zijn ook ziekelijk materieel hebzuchtig.
Materieel hebzuchtigheid is een symptoom van racisme: het is daardoor in
1550 ontstaan.
Het probleem is dat de rechtse politiek niet bij voorbaat racistisch hoeft
te zijn
en gaat daarom niet in de eerste plaats voor de ziekelijke blanke
meerwaardigheidsgevoel te bevredigen maar voor geld voor de eigen
rijke club.
De racisten in Nederland hebben dat tijdens het rechtse kabinet van
Balkenende gevoeld en gemerkt: in de portemonnee!

Zij die racistisch gekweld zijn en minder door de lege portemonnee
hebben zeker op Wilders gestemd bij de afgelopen verkiezingen.
Maar zij die pijn in de portemonnee erger gevonden hebben dan
de racistische kwelling om zoveel buitenlanders in de eigen omgeving
te hebben zijn naar links opgeschoven.
In de komende periode zal het stemgedrag van de racisten in Nederland
door hun geschuif, het land politiek onvoorspelbaar maken
en misschien wel onbestuurbaar.Maar ook het geschuif van de niet racisten
in Nederland naar links zal sorteren in moeilijk te vormen coalities.


Conclusie:
Racisme polariseert het politieke veld in Nederland
Indien 30% van Nederland racistisch ziek is, is 70% normaal
zegt een eenvoudig rekensommetje
Tijdens het politiek geschuif naar rechts en links
zal Nederland links politiek meer kansen krijgen om
een regering te vormen.
Hoe harder de racisten schreeuwen, hoe meer mensen in de gaten krijgen dat
deze getiktelingen, beesten op 2 poten zijn en zullen
door afschuw opschuiven naar links.
SP gaat dus goede tijden tegemoet.
[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten