nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Stop racisme in 2007

Von: R.Wereldsman (r.wereldsman@planet.nl) [Profil]
Datum: 01.01.2007 18:02
Message-ID: <45993df8$0$30727$ba620dc5@text.nova.planet.nl>
Newsgroup: nl.politiek nl.actueel.terrorismebe.politics
Iedere mens in deze wereld wil het voor zichzelf en hun geliefde
goed hebben. Er bestaat naar mijn mening geen uitzondering
Wat de een belangrijk vindt, kan voor de ander volstrekt onbelangrijk zijn.
Het is zo typerend voor de mens dat iedere mens uniek is, met eigen
verlangens en eigen waardigheden. En daardoor en juist daardoor is plaats
en ruimte voor iedereen.

Toch staan wij toe dat de ene mens de ander het leven onmogelijk
maakt. Toch staan wij toe dat onze regeringen, (misschien om een
beetje meer populair bij ons te zijn), anderen in onze naam afslachten
voor geld en kapitaal, voor olie en goud, voor specerijen en diamanten.

Noem het afslachten maar fascisme. We hebben nog geen ander woord dat
de lading dekt. Noem het roven en moorden van anderen die
biologisch uiterlijk niet blank zijn, maar racisme.

De term fascisme is ingeburgerd in Europa als
gebeurtenis die slecht is en onmenselijk sinds Hitler.
Wij in Europa verstaan de term fascisme. Europa heeft fascisme
gevoeld. Het was niet lekker. Het was verschrikkelijk.
Wij hebben ondervonden wat dat betekent maar zijn het anno 2006 weer
vergeten.
Afgeslacht worden omdat anderen vinden dat wij minderwaardig zijn, gunden
wij ook
zelfs onze vijanden niet toe direct na de 2-de wereld oorlog.
De blanken in Europa werden braaf, stopten hun racisme heel ver weg in hun
geheugen.
Zij hadden voor het eerst gevoeld wat het betekent doordat Hitler verzon
dat zijn Ariërs, superieur waren aan de rest en de Joden.

Maar wat is fascisme?
Fascisme, is tot nu toe een negatief geladen begrip.
Het wordt bijvoorbeeld in Nederland geassocieerd met
iets heel ergs, iets zeer afkeurenswaardig. Dat is goed ook.

In Nederland heeft fascisme een negatieve lading door
de afslachting en onderdrukking van de Joden in Duitsland
maar niet door de gewelddadige uitbuiting, beroving en uitmoording
van de niet-blanke mens.

Uitbuiting, beroving en uitmoording van niet-blanken
ervaren heel veel Nederlanders niet als fascisme en ook niet als racisme.
In hun beleving is dat heel normaal.  Iedereen is racistisch denken zij net
zoals Hitler dacht
dat zijn gedrag normaal en goed was.Het is immers al eeuwenlang nooit
anders geweest.
Dat klopt ook. Sinds 1550 is dat aan de gang.Tot heden.
Veel blanken, vinden dat niet erg maar normaal.
Het was in de kolonien, ver weg! In Oost Indie en West Indie.
Het was ver weg maar het waren blanken die zich racistisch gedroegen.
Net als beesten. Thuis waren ze netjes!

Het bewustzijn van grote delen van de Nederlandse bevolking
is verwrongen, selectief en ziek. Het beestengedrag doet zich
nu voor ook in eigen huis.

Politiek linksen ( de communisten en socialisten), politiek rechtsen
( liberalen en conservatieven), de christelijke en de nationalisten
hebben allen een eigen interpretatie van het begrip fascisme.

De interpretatie van de communisten en socialisten en Christelijken
beschrijven deze maatschappelijke werkelijkheid het best.
"Fascistisch gedrag is een vorm van gewelddadige collectieve
staatsonderdrukking van
een groep of groepen ter verkrijging van materiele rijkdom of
ter eliminering van groepen die worden aangemerkt als de
oorzaak van het uitblijven van de verlangde materiele welvaart."

In West -Europa anno 2006 zien wij opnieuw een
dergelijke beweging ontstaan.
De slachtoffers zijn er al. Men hoeft deze keer niet eens meer
te zoeken. Men hoeft geen racistische en fascistische theorieën
meer te ontwikkelen: die zijn er al.
At Your Service zou Pim Fortuyn zeggen.

Maar er is naar mijn mening een groot verschil met vroeger:
Toen was de economische verslechtering de motor
voor het ontstaan van fascisme en nu is de enorme groei van allochtonen
in Europa de motor. Racisme bloeit!
Het Europese racisme is zwanger van zichzelf
en is bezig  fascisme te baren. In eigen huis!

Het westen is rijk als nooit te voren.
Racistisch gedrag in het verre buitenland is eigenlijk niet meer nodig.
Maar anno 2006 lijden nog miljoenen mensen onder het racisme
van de blanken overal in de wereld.

Racisme vernietigt in eigen huis en in andermans huis.
Stop racisme in 2007.
Het is een plaag. Een ernstige plaag.
[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten