nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Re: Naar marteling en kruisiging JC kijken leerzaam voor kinderen!?

Von: Ruud Vermeij (vermeij@mail.com) [Profil]
Datum: 15.04.2004 10:33
Message-ID: <407e494e$0$561$e4fe514c@news.xs4all.nl>
Newsgroup: be.film nl.kunst.film nl.internet.www.announce nl.ouders
"Filopsychopeut" <vraag@filopsychopeut.nl> schreef in bericht
news:c5jup2$2fl$1@reader08.wxs.nl...
> Beste Ruud,
>
> Uw column over het beschermen van de onbezoedelde kinderziel is oprecht
maar
> ook in zekere zin naïef. Naar ik meen is de gemiddelde twaalfjarige, mits
> hij in een totaal medialoos vacuüm is opgevoed, al zijn hele leven lang
> overspoeld door de normen, waarden en stereotypen van onze cultuur;
> denkbeelden die hij zich al lang impliciet eigen heeft gemaakt.
...............
<knip>

In zekere zin ben ik naief, dat ben ik met je eens. Ik vecht tegen
windmolens. Toch blijf ik het zinvol vinden om te proberen mijn zoon de
komende jaren nog even te beschermen voor expliciet geweld. Gewelddadige
tv-programma gaan bijvoorbeeld meteen af. Hij weet heus wel dat er geweld
bestaat, dat er heel slechte mensen op de wereld rondlopen. Een gesprek
daarover ga ik niet uit de weg als daar aanleiding voor bestaat.
En zelfs als mensen het absoluut oneens zijn met de strekking van mijn
column over hoe kinderen al dan niet moeten leren omgaan met geweld, hoop ik
toch dat deze mijn lezers er toe aan zet om hier even bij stil te staan. Dat
is denk ik hetzelfde wat jij met je site probeert te bewerkstelligen.
Overigens begrijp ik niet waarom je niet gewoon je eigen naam vermeld op je
site.

Ruud Vermeij
http://www.ruudvermeij.nl/column_geweld.html
[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten